Принципи

Величезний обсяг (нової) інформації в медицині та охороні здоров'я вимагає ефективних за часом та орієнтованих на учнів методів НМО.

Меньше більше

Ми вважаємо, що серії коротких випадків з цілеспрямованим зворотним зв'язком за важливими клінічними темами є більш ефективними та дієвими, ніж комплексні програми, що надають повну інформацію.

На основі потреб

Освітні потреби визначаються нашими експертними групами, а також можуть бути визначені за допомогою нашої системи щотижневих онлайн-запрошень, де лікарів просять прийняти клінічне рішення для конкретного клінічного випадку.

Найкращі доступні докази

Mirrors of Medicine (MiMe) використовує метод відповідності RAND/UCLA для виявлення найкращих доступних доказів на рівні конкретного пацієнта. Першоджерелом завжди є інформація з якісних клінічних досліджень. Якщо ці дослідження відсутні або недостатньо деталізовані, колективний висновок групи експертів використовується як додаткове джерело. Для кожного варіанту діагностики або лікування наявні узагальнені дані з посиланням на ключові публікації.

Своєчасність

Усі випадки, клінічні рішення та супутні матеріали щорічно перевіряються на актуальність. Якщо нові наукові дані або нові методи лікування потребують перегляду, група експертів проводить нову оцінку.

Незалежність

Матеріали розроблені повністю незалежно та автономно. Теми можуть пропонуватися різними сторонами (лікарями, суспільством, фармацевтичною промисловістю, платниками), але актуальність та пріоритети визначаються ISSECAM INPA разом із групою експертів із відповідної нозології.

Акредитація

Платформа випадків була акредитована Радою з Акредитації Безперервної Медичної Освіти (EACCME). По кожній темі, включаючи 5 клінічних випадків та відповідні докази, можна отримати 1 кредит CME, якщо учасник пройде оцінювання, що складається з 10 питань з кількома варіантами відповідей (принаймні 8/10 правильних відповідей).