Методика

Підбір випадків і тем

TВипадки Mirrors of Medicine PinPoint згруповані за основними темами (клінічними питаннями) повсякденної практики сімейного лікаря. Теми та випадки відбираються та розробляються спільно з експертами та асоційованими клініцистами в галузі конкретної хвороби:

MiMe schema

Найкращі з доступних доказів

IДля отримання найкращих з доступних доказів для прийняття клінічного рішення на рівні окремих пацієнтів використовується метод відповідності RAND/UCLA (RUAM) 1. Цей модифікований метод Delphi застосовувався в різних галузях медицини і особливо корисний, коли дані клінічних досліджень недостатні або недостатньо докладно описані для застосування до широкого кола пацієнтів у повсякденній клінічній практиці та відповідно до даних клінічних досліджень та колективної думки експертів. 2. Декілька досліджень показали, що RUAM дає надійні, внутрішньо узгоджені та клінічно обґрунтовані результати. 3. По кожній темі проводиться дослідження літератури для критичної оцінки та узагальнення клінічних досліджень. Потім багатопрофільну команду з 9-15 експертів просять індивідуально оцінити доречність діагностичних або терапевтичних варіантів, що включені в серію випадків.

Варіант діагностики або лікування називається "відповідним", якщо очікувана користь (наприклад, зменшення симптомів) перевищує очікувані ризики (наприклад, небажані явища). Ступінь доцільності виражається за 9-бальною шкалою, в якій 9 = надзвичайно доцільно, 1 = вкрай недоцільно та 5 = сумнівно або мало доцільно. На основі середнього балу панелі та ступеня згоди твердження про доцільність (невідповідність, невизначеність, доречність) проводиться розрахунок всіх клінічних варіантів, включених у певну модель.

Оновлення

Редактори організовують періодичні зустрічі (особисті зустрічі або WebEx) для обговорення результатів у світлі наявних клінічних досліджень. За потреби проводиться переоцінка. Усі матеріали перевіряються та затверджуються членами комісії.

  1. Brook RH, Chassin MR, Fink A, et al. A method for the detailed assessment of the appropriateness of medical technologies. Int J Technol Assess Health Care 1986;2:53-63.
  2. Fitch K, Bernstein SJ, Aguilar MD, et al. The RAND/UCLA Appropriateness Method. Santa Monica: RAND, 2001.
  3. Lawson EH, Gibbons MM, Ko CY, Shekelle PG. The appropriateness method has acceptable reliability and validity for assessing overuse and underuse of surgical procedures. J Clin Epidemiol 2012;65:1133-43.